Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 156

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (258,3 kB)

< Dziennik nr 155

Dziennik nr 157 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1835 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. o sprostowaniu błędów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1835 (237,8 kB)
1834 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001 r. wsprawie wykazu produktów leczniczych dopuszczonych okresowo do obrotu, bez konieczności uzyskania pozwolenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1834 (2,0 MB)
1833 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1833 (447,5 kB)
1832 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1832 (320,0 kB)
1831 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych bezpłatnie przez zakłady opieki zdrowotnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1831 (238,3 kB)
1830 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1830 (232,5 kB)
1829 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej orazSpraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1829 (233,3 kB)
1828 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia ostanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1828 (415,0 kB)
1827 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2001 r. wsprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1827 (231,2 kB)
1826 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1826 (268,3 kB)
1825 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. wsprawie ustanowienia kontyngentówna przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1825 (269,6 kB)
1824 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. wsprawie wykazu dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku owydanie pozwolenia na przywóz towarów oprzeznaczeniu wojskowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1824 (275,0 kB)
1823 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania premii termomodernizacyjnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1823 (233,6 kB)
1822 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2002 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1822 (282,9 kB)
1821 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1821 (266,6 kB)
1820 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia zwolnień celnych innych niż określone w art. 190 1 —190 41 Kodeksu celnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1820 (235,1 kB)
1819 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1819 (231,0 kB)
1818 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1818 (231,0 kB)
1817 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1817 (433,7 kB)
1816 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1816 (239,9 kB)
1815 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1815 (242,5 kB)

< Dziennik nr 155

Dziennik nr 157 >