Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 149

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (265,0 kB)

< Dziennik nr 148

Dziennik nr 150 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1678 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia komendantów granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej do wykonania niektórych czynności w sprawach cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1678 (229,3 kB)
1677 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 2002 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1677 (222,1 kB)
1676 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1676 (220,4 kB)
1675 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1675 (220,4 kB)
1674 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1674 (278,4 kB)
1673 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1673 (279,1 kB)
1672 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1672 (243,5 kB)
1671 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1671 (300,8 kB)
1670 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1670 (269,1 kB)
1669 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1669 (2,3 MB)
1668 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1668 (225,9 kB)
1667 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku niektórych osób fizycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1667 (222,7 kB)
1666 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy służących do wyposażenia mieszkania lub domu osoby fizycznej niemającej miejsca zamieszkania w kraju Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1666 (221,1 kB)
1665 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła przyrządów i aparatury przeznaczonej do prowadzenia badań naukowych, diagnozowania lub leczenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1665 (217,5 kB)
1664 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym oraz przyrządów i aparatury naukowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1664 (217,8 kB)

< Dziennik nr 148

Dziennik nr 150 >