Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 148

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (90,7 kB)

< Dziennik nr 147

Dziennik nr 149 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1663 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2001 r. wsprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, leków ileczniczych środków technicznych finansowanych zbudżetu państwa, atakże trybu nabywania iprzekazywania świadczeniodawcom leków ileczniczych środków technicznych oraz trybu przekazywania środków publicznych na ich zakup Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1663 (80,9 kB)
1662 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1662 (1,0 MB)
1661 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie specjalizacji lekarzyilekarzy stomatologów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1661 (37,6 kB)
1660 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1660 (27,4 kB)
1659 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 7 grudnia 2001 r. wsprawie szczegółowych zasad itrybu udzielania policjantom zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego, składania oświadczenia o stanie majątkowym oraz właściwości przełożonych wtych sprawach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1659 (28,1 kB)
1658 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 7 grudnia 2001 r. wsprawie wypłacania ryczałtu funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1658 (23,5 kB)
1657 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 30 listopada 2001 r. wsprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu wtych pomieszczeniach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1657 (49,7 kB)
1656 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. wsprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń iinstalacji wchodzących wskład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1656 (2,1 MB)
1655 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie podatku akcyzowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1655 (1,0 MB)
1654 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie określenia wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1654 (38,1 kB)
1653 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań wzakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń igwarancji jednostek sektora finansów publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1653 (2,2 MB)
1652 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. wsprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1652 (83,6 kB)
1651 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. wsprawie zwolnienia od cła towarów przywożonych wbagażu osobistym podróżnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1651 (27,3 kB)
1650 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. wsprawie zwolnienia od cła towarów umieszczonych wprzesyłkach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1650 (22,9 kB)
1649 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1649 (22,4 kB)
1648 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1648 (22,6 kB)
1647 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie uposażenia iinnych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1647 (23,4 kB)
1646 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. wsprawie sposobu potwierdzania posiadania przez huty gruntów będących własnością Skarbu Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1646 (23,4 kB)

< Dziennik nr 147

Dziennik nr 149 >