Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 145

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (93,1 kB)

< Dziennik nr 144

Dziennik nr 146 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1638 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r. sygn. akt SK. 18/2000 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1638 (32,6 kB)
1637 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych warunków odbywania upracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1637 (26,6 kB)
1636 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu iprzeciwdziałaniu bezrobociu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1636 (111,4 kB)
1635 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji iewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1635 (28,2 kB)
1634 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1634 (30,6 kB)
1633 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek zFunduszuPracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1633 (27,1 kB)
1632 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie rejestracji ioznaczania pojazdów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1632 (27,6 kB)
1631 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu ztego zaświadczenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1631 (204,3 kB)
1630 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wzoru licencji na wykonywanie transportu drogowego, wypisu zlicencji oraz wykazu pojazdów samochodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1630 (1,1 MB)
1629 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy przeznaczonych dla studenta lub ucznia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1629 (30,4 kB)
1628 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2001 r. wsprawie postępowania wyjaśniającego idyscyplinarnego wobec urzędników państwowych oraz w sprawie komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1628 (45,8 kB)
1627 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. wsprawie organizacji itrybu przeprowadzania przez wojewodów kontroli oraz zasad współdziałania zinnymi organami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1627 (31,2 kB)
1626 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie działalności zapewniającej bezpieczeństwo jądrowe iochronę radiologiczną kraju Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1626 (1,3 MB)
1625 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1625 (69,5 kB)
1624 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. wsprawie uprawiania alpinizmu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1624 (48,8 kB)
1623 Ustawa z dnia 14 listopada 2001 r. ozmianie ustawy odochodach jednostek samorządu terytorialnego wlatach 1999—2001 oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1623 (32,9 kB)

< Dziennik nr 144

Dziennik nr 146 >