Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 143

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (137,2 kB)

< Dziennik nr 142

Dziennik nr 144 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1614 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1614 (1,9 MB)
1613 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego w latach 2002—2006 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1613 (46,3 kB)
1612 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1612 (47,2 kB)
1611 Oświadczenie rządowe z dnia 11 września 2001 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kuby, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisanej w Warszawie dnia 27 stycznia 1979 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1611 (47,2 kB)
1610 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 4/2000 z dnia 22 grudnia 2000 r. Wspólnego Komitetu Polska—Turcja Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, dotyczącej tymczasowego skompensowania koncesji na bydło domowe żywe ustanowionej w załączniku B do Protokołu 2 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1610 (56,0 kB)
1609 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 3/2000 z dnia 22 grudnia 2000 r. Wspólnego Komitetu Polska—Turcja Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, wprowadzającej zmiany w Protokole 3 dotyczącym definicji pojęcia „produkty pochodzące” i metod współpracy administracyjnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1609 (82,8 kB)
1608 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 1/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. Wspólnego Komitetu Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską,wprowadzającej zmiany w Protokole 3 dotyczącym reguł pochodzenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1608 (77,5 kB)
1607 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 2/99 z dnia 13 grudnia 1999 r. Wspólnego Komitetu Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską,wprowadzającej zmiany w Protokole 3 dotyczącym reguł pochodzenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1607 (65,1 kB)
1606 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie wejścia w życie Decyzji Nr 1/99 z dnia 1 lipca 1999 r. Wspólnego Komitetu Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, wprowadzającej zmiany w Protokole 3 dotyczącym reguł pochodzenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1606 (79,1 kB)
1605 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Deklaracji o uznaniu kompetencji Komitetu Przeciw Torturom do przyjmowania i rozpatrywania informacji i zawiadomień składanych na podstawie Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1984 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1605 (47,1 kB)
1604 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Ammanie dnia 4 października 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1604 (47,1 kB)
1603 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji,sporządzona w Ammanie dnia 4 października 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1603 (77,4 kB)
1602 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 2001 r. o utracie mocy obowiązującej niektórych umów międzynarodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1602 (46,7 kB)
1601 Oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie utrzymania drogowych granicznych obiektów mostowych i wspólnych odcinków dróg na polsko-czeskiej granicy państwowej, sporządzonej w Warszawie dnia 9 marca 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1601 (46,7 kB)
1600 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie utrzymania drogowych granicznych obiektów mostowych i wspólnych odcinków dróg na polsko-czeskiej granicy państwowej, sporządzona w Warszawie dnia 9 marca 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1600 (1005,8 kB)
1599 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Wykonawczego do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2000—2003, sporządzonego w Jerozolimie dnia 28 listopada 2000 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1599 (47,1 kB)
1598 Program Wykonawczy do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2000—2003, sporządzony w Jerozolimie dnia 28 listopada 2000 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1598 (94,1 kB)
1597 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie zabezpieczenia społecznego, sporządzonej w Warszawie dnia 1 lipca 1996 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1597 (46,5 kB)
1596 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie zabezpieczenia społecznego, sporządzona w Warszawie dnia 1 lipca 1996 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1596 (113,1 kB)
1595 Oświadczenie rządowe z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o współpracy w dziedzinie informacji atomowych, sporządzonej w Paryżu dnia 18 czerwca 1964 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1595 (46,6 kB)
1594 Umowa między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o współpracy w dziedzinie informacji atomowych,sporządzona w Paryżu dnia 18 czerwca 1964 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1594 (112,0 kB)

< Dziennik nr 142

Dziennik nr 144 >