Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 14

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (60,9 kB)

< Dziennik nr 13

Dziennik nr 15 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
147 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2001 r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy oRzeczniku Praw Obywatelskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 147 (52,1 kB)
146 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21lutego 2001 r. sygn. akt P. 12/2000 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 146 (30,6 kB)
145 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20lutego 2001 r. sygn. akt P. 2/2000 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 145 (26,1 kB)
144 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19lutego 2001 r. sygn. akt SK. 14/2000 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 144 (30,0 kB)
143 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lutego 2001 r. sygn. akt K. 19/99 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 143 (26,8 kB)
142 Rozporządzenie Ministra Transportu iGospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 142 (30,5 kB)
141 Rozporządzenie Ministra Transportu iGospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 141 (26,6 kB)
140 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych iAdministracji oraz Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie przygotowania iprzeprowadzenia poboru Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 140 (30,4 kB)
139 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 15 listopada 2000 r. wsprawie uzbrojenia Policji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 139 (26,6 kB)
138 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r.zmieniające rozporządzenie wsprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych icywilnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 138 (30,5 kB)
137 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r.zmieniające rozporządzenie wsprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 137 (31,1 kB)
136 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych wsądach okręgowych isądów pracy wsądach rejonowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 136 (31,3 kB)
135 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie utworzenia sądów gospodarczych wsądach okręgowych isądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib iobszarów właściwości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 135 (26,9 kB)
134 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych isądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib iobszarów właściwości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 134 (27,2 kB)
133 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego iBudownictwa z dnia 8 lutego 2001 r. wsprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz szczegółowych zasad współdziałania między Służbą Geodezyjną i Kartograficzną i Służbą Topograficzną Wojska Polskiego w zakresie wykonywania tych prac, atakże wzajemnego przekazywania materiałów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 133 (26,9 kB)
132 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 132 (37,3 kB)
131 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lutego 2001 r. wsprawie sposobu prowadzenia rejestru podmiotów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 131 (26,6 kB)
130 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie bezpieczeństwa ihigieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego wpodziemnych zakładach górniczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 130 (46,9 kB)
129 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 129 (400,2 kB)
128 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2001 r. wsprawie wzoru sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 128 (32,5 kB)
127 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat iwysokości odsetek za ich nieuiszczenie wterminie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 127 (26,6 kB)
126 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2001 r. wsprawie przekształceń wPaństwowej Wyższej Szkole Zawodowej wGorzowie Wielkopolskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 126 (30,6 kB)
125 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. wsprawie szczegółowych zasad itrybu postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec członków samorządowego kolegium odwoławczego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych iich zatarcia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 125 (39,4 kB)
124 Ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. ozmianie ustawy ozagospodarowaniu przestrzennym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 124 (31,4 kB)

< Dziennik nr 13

Dziennik nr 15 >