Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 138

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (253,9 kB)

< Dziennik nr 137

Dziennik nr 139 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1567 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2001 r. sygn. akt K. 36/2001 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1567 (229,4 kB)
1566 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2001 r. sygn. akt K. 2/2000 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1566 (223,8 kB)
1565 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2001 r. sygn. akt SK. 19/2001 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1565 (223,1 kB)
1564 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2001 r. sygn. akt SK. 15/2001 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1564 (223,1 kB)
1563 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 2001 r. sygn. akt K. 3/2000 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1563 (223,8 kB)
1562 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1562 (1,3 MB)
1561 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych w 2001 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1561 (221,9 kB)
1560 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla zielonki przeznaczonej do produkcji suszu paszowego oraz metod badań stosowanych w ocenie wymagań jakościowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1560 (255,1 kB)
1559 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1559 (249,5 kB)
1558 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1558 (222,8 kB)
1557 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie odpowiedzialności majątkowej żołnierzy za wyrządzone przez nich szkody Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1557 (250,7 kB)
1556 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1556 (226,7 kB)
1555 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1555 (231,1 kB)
1554 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1554 (265,0 kB)
1553 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2002 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1553 (320,1 kB)
1552 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie wykazów hut podlegających restrukturyzacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1552 (224,3 kB)
1551 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1551 (232,9 kB)
1550 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1550 (234,8 kB)
1549 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwolnienia od cła przy powrotnym przywozie tych towarów na polski obszar celny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1549 (222,8 kB)
1548 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1548 (227,1 kB)
1547 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie odrębnego trybu określania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, sposobu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne ze względu na zasady obronności lub bezpieczeństwa państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1547 (223,0 kB)
1546 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Kodeks morski Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1546 (226,8 kB)
1545 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. — Kodeks morski Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1545 (409,8 kB)

< Dziennik nr 137

Dziennik nr 139 >