Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 133

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (250,9 kB)

< Dziennik nr 132

Dziennik nr 134 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1508 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2001 r. sygn. akt K. 16/2001 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1508 (228,8 kB)
1507 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 listopada 2001 r. sygn. akt P.2/2001 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1507 (219,6 kB)
1506 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy przetwórstwie mięsa iskładowaniu przetworów mięsnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1506 (215,9 kB)
1505 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt rzeźnych oraz rozbiorze iskładowaniu mięsa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1505 (215,9 kB)
1504 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. wsprawie zwolnienia od cła rzeczy należących do osób przybywających na polski obszar celny w związku z zawarciem związku małżeńskiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1504 (221,0 kB)
1503 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2001 r. wsprawie określenia obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1503 (239,2 kB)
1502 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2001 r. wsprawie zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku pochodzących ze spadku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1502 (216,4 kB)
1501 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakresu i trybu działania Komisji do Zwalczania Dopingu wSporcie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1501 (243,3 kB)
1500 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1500 (216,2 kB)
1499 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Kultury Fizycznej iSportu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1499 (215,7 kB)
1498 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1498 (215,7 kB)
1497 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada2001 r. wsprawie określenia grup zaszeregowania istawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa w tych grupach, wzrostu uposażenia zasadniczego ztytułu wysługi lat oraz ustalenia stopnia etatowego stanowiska Szefa Urzędu Ochrony Państwa i zaszeregowania tego stanowiska do grupy uposażenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1497 (272,9 kB)
1496 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie trybu postępowania, szczegółowych zasad przydzielania iopróżniania, norm zaludnienia igospodarowania lokalami mieszkalnymi oraz tymczasowymi kwaterami przeznaczonymi dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1496 (645,5 kB)
1495 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada2001 r. wsprawie szczegółowych zasad itrybu udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa, przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych, wymierzania i wykonywania kar oraz odwoływania się od wymierzonych kar, atakże właściwości przełożonych wtych sprawach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1495 (247,0 kB)
1494 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie należności funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa za podróżesłużbowe iprzeniesienia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1494 (242,0 kB)
1493 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1493 (225,5 kB)
1492 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1492 (224,8 kB)
1491 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada2001 r. wsprawie zasad itrybu zaliczania okresów służby, pracy iinnych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1491 (217,5 kB)
1490 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1490 (233,3 kB)
1489 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie mianowania funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa na stopnie obowiązujące wUrzędzie Ochrony Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1489 (407,3 kB)
1488 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie świadectwa służby w Urzędzie Ochrony Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1488 (332,7 kB)
1487 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz wzoru formularza opinii służbowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1487 (750,3 kB)
1486 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada2001 r. wsprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby wUrzędzie Ochrony Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1486 (450,0 kB)
1485 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań wsprawach oudzielanie zamówień publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1485 (225,2 kB)
1484 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. wsprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków, uprawniających do udziału wpostępowaniu ozamówienie publiczne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1484 (222,0 kB)
1483 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie kwoty A i B cukru oraz kwoty A i B izoglukozy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1483 (221,6 kB)
1482 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. wsprawie ustalenia ceny interwencyjnej cukru białego iceny podstawowej buraków cukrowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1482 (216,8 kB)
1481 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołań wnoszonych w postępowaniach oudzielanie zamówień publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1481 (216,8 kB)
1480 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji zbudżetu państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1480 (590,6 kB)

< Dziennik nr 132

Dziennik nr 134 >