Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 131

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (264,8 kB)

< Dziennik nr 130

Dziennik nr 132 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1478 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2001 r. sygn. akt P. 6/2001 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1478 (248,2 kB)
1477 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2001 r. sygn. akt U. 1/2001 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1477 (236,5 kB)
1476 Rozporządzenie Ministra Transportu iGospodarki Morskiej z dnia 19 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie personelu lotniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1476 (231,8 kB)
1475 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2001 r. wsprawie szczegółowych warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca produkujący wkraju oleje smarowe zudziałem wytworzonych wkraju olejów bazowych pochodzących zregeneracji, wcelu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1475 (235,8 kB)
1474 Rozporządzenie MinistrówSpraw Wewnętrznych iAdministracji oraz Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2001 r. wsprawie przeprowadzenia poboru w2002 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1474 (231,8 kB)
1473 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 18 października 2001 r. wsprawie warunków posiadania, ewidencjonowania iprzechowywania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego przez Straż Marszałkowską Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1473 (239,1 kB)
1472 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1472 (235,5 kB)
1471 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 18 października 2001 r. wsprawie rozkładu czasu służby policjantów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1471 (240,2 kB)
1470 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 17 października 2001 r. wsprawie trybu iwarunków oddelegowania pracowników jednostek iorganów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych do pracy wjednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1470 (235,6 kB)
1469 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 17 października 2001 r. wsprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału iopróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1469 (593,9 kB)
1468 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 17 października 2001 r. wsprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1468 (241,4 kB)
1467 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie określenia wysokości wpisów wsprawach cywilnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1467 (231,9 kB)
1466 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 23 października 2001 r. wsprawie szczegółowego sposobu prowadzenia dokumentacji przez producentów suszu paszowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1466 (238,5 kB)
1465 Rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 18 października 2001 r. wsprawie określenia stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1465 (236,5 kB)
1464 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. wsprawie sposobu tworzenia, ustalania ilości ijakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad isposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, atakże sposobu prowadzenia działalności kontrolnej wzakresie tworzenia igospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1464 (236,3 kB)
1463 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. wsprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, wzakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1463 (235,8 kB)
1462 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2001 r. wsprawie bezpieczeństwa ihigieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1462 (244,1 kB)
1461 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. wsprawie wniosku owszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1461 (469,9 kB)
1460 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2001 r. wsprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań iinformacji podatkowych obowiązujących wzakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1460 (19,2 MB)
1459 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie kryteriów itrybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu isposobu powoływania zespołu oceniającego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1459 (235,6 kB)
1458 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. wsprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli iplacówek Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1458 (240,3 kB)
1457 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. wsprawie szczegółowych zasad itrybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1457 (244,4 kB)

< Dziennik nr 130

Dziennik nr 132 >