Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 13

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (56,2 kB)

< Dziennik nr 12

Dziennik nr 14 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
123 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 123 (69,5 kB)
122 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 122 (28,8 kB)
121 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 121 (30,0 kB)
120 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 120 (24,8 kB)
119 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 2001 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 119 (28,2 kB)
118 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 118 (39,4 kB)
117 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły i placówki artystycznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 117 (40,6 kB)
116 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 116 (24,7 kB)
115 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 115 (27,1 kB)
114 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 114 (49,2 kB)
113 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 113 (23,4 kB)
112 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2001/2002 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 112 (23,4 kB)
111 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2001/2002 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 111 (24,4 kB)
110 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 110 (35,8 kB)
109 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 109 (31,7 kB)
108 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 108 (101,5 kB)
107 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 107 (24,0 kB)
106 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 106 (39,1 kB)
105 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeń tych dotacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 105 (24,2 kB)

< Dziennik nr 12

Dziennik nr 14 >