Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 128

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (57,6 kB)

< Dziennik nr 127

Dziennik nr 129 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1437 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 października 2001 r. wsprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1437 (35,9 kB)
1436 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 października 2001 r. wsprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń igwarancji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1436 (27,8 kB)
1435 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania zbezpłatnych iulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1435 (24,7 kB)
1434 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych, badania, oceny iznakowania mięsa, wykorzystania mięsa o ograniczonej przydatności do spożycia, mięsa niezdatnego do spożycia oraz prowadzenia dokumentacji ztym związanej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1434 (31,1 kB)
1433 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie warunków itrybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1433 (23,5 kB)
1432 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1432 (32,6 kB)
1431 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1431 (28,8 kB)
1430 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2001 r. w sprawie określenia limitu krajowego produkcji suszu paszowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1430 (24,4 kB)
1429 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionego plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1429 (28,8 kB)
1428 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 października 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w podmiotach przemysłowego potencjału obronnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1428 (29,0 kB)
1427 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych zzaszeregowaniem obiektu hotelarskiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1427 (24,5 kB)
1426 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. wsprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przetwórstwa Lnu”wŻyrardowie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1426 (27,8 kB)
1425 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. wsprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej onazwie „Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Ziemnych iTransportowych” wStalowej Woli Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1425 (23,7 kB)
1424 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. wsprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych” wPoznaniu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1424 (27,3 kB)
1423 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. wsprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej onazwie „Centrum Badań iPromocji Biznesu «EKORNO»” wŁodzi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1423 (24,1 kB)
1422 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 października 2001 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej na niektóre towary rolne przywożone zzagranicy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1422 (24,1 kB)
1421 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów irozchodów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1421 (24,1 kB)
1420 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych iizb skarbowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1420 (43,0 kB)
1419 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1419 (36,0 kB)
1418 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. wsprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy iinnych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania iwypłacania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1418 (24,3 kB)
1417 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2001 r. wsprawie określenia wzoru zaświadczenia oprzyjęciu cudzoziemca na studia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1417 (24,1 kB)
1416 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zasad współzawodnictwa sportowego dzieci imłodzieży Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1416 (27,6 kB)
1415 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1415 (23,9 kB)
1414 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7listopada 2001 r. wsprawie nadaniastatutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1414 (23,8 kB)
1413 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń topografii układów scalonych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1413 (27,8 kB)
1412 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1412 (24,1 kB)
1411 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych zrestrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1411 (28,7 kB)
1410 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. w sprawie państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wRzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1410 (24,5 kB)
1409 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1409 (826,0 kB)
1408 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1408 (40,4 kB)
1407 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1407 (40,2 kB)
1406 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym itechnikom medycznym oraz oumarzaniu tych kredytów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1406 (32,6 kB)
1405 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1405 (45,5 kB)
1404 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1404 (28,7 kB)
1403 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1403 (69,5 kB)
1402 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. oochronie baz danych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1402 (33,8 kB)
1401 Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1401 (58,6 kB)

< Dziennik nr 127

Dziennik nr 129 >