Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 121

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (48,3 kB)

< Dziennik nr 120

Dziennik nr 122 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1318 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2001 r. w sprawie zakresu niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych danych oraz ich udostępniania kasom chorych, Prezesowi Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i wojewodom, w tym także rodzajów wykorzystywanych nośników informacji oraz wzorów dokumentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1318 (2,8 MB)
1317 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1317 (27,4 kB)
1316 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1316 (34,7 kB)
1315 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zasad i warunków, jakim powinien odpowiadać minimalny plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1315 (30,4 kB)
1314 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1314 (773,0 kB)
1313 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1313 (2,8 MB)
1312 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa i materiałów stomatologicznych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu, a także określenia rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1312 (354,3 kB)
1311 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu bezpłatnych podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1311 (505,0 kB)
1310 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie sposobu nabywania szczepionek w celu wykonywania szczepień ochronnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1310 (23,1 kB)
1309 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ubezpieczenie w innej kasie chorych oraz wzorów zawiadomienia o objęciu ubezpieczeniem Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1309 (636,0 kB)
1308 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Biuru do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1308 (26,2 kB)
1307 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1307 (23,0 kB)
1306 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1306 (27,0 kB)
1305 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 1 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1305 (27,2 kB)
1304 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1304 (38,3 kB)
1303 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2001 r. w sprawie wymagań technicznych dla opryskiwaczy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1303 (26,8 kB)
1302 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1302 (28,3 kB)
1301 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycieli akademickich oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1301 (23,6 kB)

< Dziennik nr 120

Dziennik nr 122 >