Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 120

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (58,3 kB)

< Dziennik nr 119

Dziennik nr 121 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1300 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy oobligacjach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1300 (81,7 kB)
1299 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym wprawo własności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1299 (40,8 kB)
1298 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1298 (64,5 kB)
1297 Rozporządzenie Ministra Transportu iGospodarki Morskiej z dnia 28 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1297 (24,8 kB)
1296 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 października 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej Instytut Europy Środkowo-Wschodniej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1296 (28,5 kB)
1295 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, wktórych może być wydane pozwolenie na broń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1295 (24,9 kB)
1294 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. wsprawie ośrodków kuratorskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1294 (46,5 kB)
1293 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznejz dnia 9 października 2001 r. wsprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie , kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich osób zrodzin zastępczych oraz osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich ispecjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1293 (37,9 kB)
1292 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznejz dnia 4 października 2001 r. wsprawie specjalizacji wzawodzie pracownik socjalny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1292 (37,5 kB)
1291 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1291 (33,0 kB)
1290 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. wsprawie typów szkół iplacówek, wktórych nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1290 (25,0 kB)
1289 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz wysokości wynagrodzenia ich członków oraz innych świadczeń przysługujących ich członkom irecenzentom Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1289 (25,6 kB)
1288 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1288 (25,6 kB)
1287 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2001 r. w sprawie rozliczeń z bankami środków przeznaczonych na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych na własne mieszkanie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1287 (685,3 kB)
1286 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2001 r. w sprawie rozliczeń z tytułu przekazywania Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych na remonty budynków mieszkalnych oraz informacji składanych przez ten Bank Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1286 (406,2 kB)
1285 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1285 (35,0 kB)
1284 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie rodzin zastępczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1284 (37,8 kB)
1283 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. wsprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg oznaczeniu obronnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1283 (30,4 kB)
1282 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. wsprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania iRatownictwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1282 (24,8 kB)
1281 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych zasad itrybu postępowania wsprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków zubezpieczeń chorobowego iwypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych iwychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1281 (29,0 kB)
1280 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych warunków itrybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzeń zadłużenia ztytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, atakże sposobu rozliczeń ztytułu wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek skapitalizowanych od kredytów mieszkaniowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1280 (33,0 kB)
1279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami ztytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz ztytułu wykupienia ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych, w tym sposobu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1279 (73,0 kB)
1278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. wsprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa zabawek Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1278 (118,9 kB)
1277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych w zakresie efektywności energetycznej dla sprzętu chłodniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1277 (106,8 kB)
1276 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1276 (110,8 kB)

< Dziennik nr 119

Dziennik nr 121 >