Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 118

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (48,6 kB)

< Dziennik nr 117

Dziennik nr 119 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1272 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9października 2001r. sygn. akt SK. 8/2000 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1272 (34,4 kB)
1271 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2001r. sygn. akt K.11/2001 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1271 (24,0 kB)
1270 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1270 (27,5 kB)
1269 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty za wniesienie wniosku owznowienie postępowania wsprawach owykroczenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1269 (27,4 kB)
1268 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa ihigieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1268 (31,3 kB)
1267 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2001 r. w sprawie szczegółowych sposobów zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów charakteryzujących się szczególną szkodliwością oraz szczegółowych zasad wyznaczania stref porażenia istref bezpieczeństwa wzwiązku zwystąpieniem tych organizmów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1267 (35,5 kB)
1266 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz stażu pracy ikwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych wpublicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, a także warunków lokalowych, jakimi powinny dysponować te ośrodki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1266 (29,0 kB)
1265 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią służbę żołnierze zawodowi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1265 (29,0 kB)
1264 Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 26 września 2001 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do mianowanych pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1264 (48,2 kB)
1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. wsprawie bezpieczeństwa ihigieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych idrogowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1263 (49,5 kB)
1262 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12października2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2001r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1262 (24,0 kB)
1261 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia urzędów celnych, wktórych są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego wzależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1261 (6,7 MB)
1260 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2001 r. w sprawie przekształceń wWyższej Szkole Zawodowej Administracji Publicznej wSulechowie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1260 (23,9 kB)
1259 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2001 r. wsprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich przeprowadzanie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1259 (40,5 kB)
1258 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1258 (23,8 kB)
1257 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów iOsób Represjonowanych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1257 (27,9 kB)
1256 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2001 r. w sprawie określenia lotnisk, na których mogą być wykonywane starty ilądowania statków powietrznych wruchu międzynarodowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1256 (28,0 kB)
1255 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry—2006 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1255 (27,6 kB)
1254 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń zbankami ztytułu refundacji wypłaconych premii Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1254 (28,4 kB)
1253 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu oraz uprawnień członków ochotniczych drużyn ratowniczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1253 (32,6 kB)
1252 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zasad i sposobu zapewnienia osłony meteorologicznej na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania iRatownictwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1252 (28,3 kB)
1251 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25września 2001r. wsprawie ogólnych kierunków współpracy koncesjonariusza z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1251 (28,7 kB)

< Dziennik nr 117

Dziennik nr 119 >