Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 116

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (48,1 kB)

< Dziennik nr 115

Dziennik nr 117 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1249 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2001 r. w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1249 (6,2 MB)
1248 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2001 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1248 (23,3 kB)
1247 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. wsprawie utworzenia sądów gospodarczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1247 (42,2 kB)
1246 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot części utraconych dochodów z tytułu przysługujących, a niepobranych kwot podatku od nieruchomości, które uległy zniszczeniu wskutek powodzi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1246 (79,8 kB)
1245 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Agencji Rezerw Artykułów Sanitarnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1245 (21,2 kB)
1244 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1244 (26,1 kB)
1243 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1243 (21,6 kB)
1242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia w województwie lubelskim w powiecie ryckim granic gminy Ryki oraz gminy o statusie miasta Dęblin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1242 (25,7 kB)
1241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1241 (40,3 kB)
1240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców i związków przedsiębiorców w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1240 (26,7 kB)
1239 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1239 (25,5 kB)
1238 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1238 (29,2 kB)
1237 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wyodrębnienia akcji w spółkach stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1237 (27,2 kB)
1236 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, które nie podlegają obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1236 (47,3 kB)
1235 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 r. w sprawie stawek opłat produktowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1235 (27,7 kB)
1234 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1234 (49,5 kB)

< Dziennik nr 115

Dziennik nr 117 >