Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 114

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (47,4 kB)

< Dziennik nr 113

Dziennik nr 115 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1228 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 19 września 2001 r. wsprawie świadectw służby iopinii osłużbie strażaków Państwowej Straży Pożarnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1228 (35,5 kB)
1227 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1227 (41,5 kB)
1226 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad itrybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku oprzyznanie nagrody rocznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1226 (29,1 kB)
1225 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zasad itrybu postępowania dyscyplinarnego wstosunku do radców prawnych iaplikantów radcowskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1225 (23,0 kB)
1224 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001 r. w sprawie podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1224 (23,1 kB)
1223 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 20 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1223 (23,1 kB)
1222 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostki organizacyjnej prowadzącej szkolenia w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1222 (25,8 kB)
1221 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 18 września 2001 r. wsprawie zwalczania organizmów szkodliwych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1221 (5,2 MB)
1220 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wywiadu środowiskowego (rodzinnego) oraz rodzajów dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1220 (2,8 MB)
1219 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1219 (22,3 kB)
1218 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 września 2001 r. wsprawie szczegółowych wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla ruchomych publicznych sieci telefonicznych o strukturze komórkowej NMT-450 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1218 (35,5 kB)
1217 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2001 r. wsprawie szczegółowych zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów antydopingowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1217 (27,2 kB)
1216 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2001 r. w sprawie wysokości opłat za ogłaszanie obwieszczeń iogłoszeń wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1216 (22,0 kB)
1215 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie nakładania grzywien wpostępowaniu mandatowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1215 (22,0 kB)

< Dziennik nr 113

Dziennik nr 115 >