Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 106

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (37,5 kB)

< Dziennik nr 105

Dziennik nr 107 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1167 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 r. wsprawie określenia listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą iczęściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków iodstępstw od tych zakazów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1167 (786,6 kB)
1166 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1166 (31,7 kB)
1165 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 17 września 2001 r. uchylające rozporządzenie wsprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku oudzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1165 (28,4 kB)
1164 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 17 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego przejść granicznych oraz sposobu i warunków przekraczania granicy państwowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1164 (24,1 kB)
1163 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2001 r. w sprawie zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1163 (28,6 kB)
1162 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 14 sierpnia 2001 r. wsprawie zwrotu kosztów spowodowych odwołaniem strażaka Państwowej Straży Pożarnej zurlopu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1162 (24,4 kB)
1161 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. wsprawie utworzenia sądów pracy isądów ubezpieczeń społecznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1161 (49,1 kB)
1160 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1160 (68,4 kB)
1159 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2001 r. wsprawie przedłużenia aplikacji prokuratorskiej do trzech lat Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1159 (23,5 kB)
1158 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie — Regulamin wewnętrznego urzędowania sądówpowszechnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1158 (33,7 kB)
1157 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uczestniczenia wlekcjach religii ipraktykach religijnych, korzystania zposług religijnych i organizacji pracy duszpasterskiej w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1157 (28,1 kB)
1156 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 września 2001 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjno-opiekuńczego prowadzącego centralny bank danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie oraz wyznaczenia ośrodków adopcyjno-opiekuńczych upoważnionych do współpracy z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1156 (23,8 kB)
1155 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oświadczeń podatkowych obowiązujących wzakresie podatku dochodowego od osób prawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1155 (5,5 MB)
1154 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2001 r. wsprawie określenia miejsc odosobnienia, wktórych były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1154 (58,1 kB)
1153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1153 (23,6 kB)
1152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wRaciborzu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1152 (27,7 kB)
1151 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granic wód, linii brzegu, urządzeń nad wodami oraz klas wód śródlądowych żeglownych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1151 (28,8 kB)
1150 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. ozmianie ustaw: opodatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku od towarów i usług oraz opodatku akcyzowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1150 (58,3 kB)
1149 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania wsprawach owykroczenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1149 (39,6 kB)
1148 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania wsprawach owykroczenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1148 (107,1 kB)

< Dziennik nr 105

Dziennik nr 107 >