Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 101

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (57,9 kB)

< Dziennik nr 100

Dziennik nr 102 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1114 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy oradiofonii itelewizji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1114 (124,7 kB)
1113 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 2001 r. sygn. akt P. 3/2001 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1113 (29,6 kB)
1112 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 5 września 2001 r. wsprawie sposobu wykonywania nadzoru ikontroli realizacji badań naukowych iprac rozwojowych oraz innych zadań finansowanych lub dofinansowywanych ze środków ustalanych wbudżecie państwa na naukę Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1112 (34,1 kB)
1111 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2001 r. wsprawie szczegółowych warunków itrybu postępowania w przedmiocie leczenia, rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające wzwiązku zużywaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1111 (33,5 kB)
1110 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich wwyborach do Sejmu ido Senatu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1110 (25,3 kB)
1109 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2001 r. wsprawie szczegółowych zasad itrybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1109 (82,9 kB)
1108 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2001 r. w sprawie określenia stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników Służby Parków Narodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1108 (267,0 kB)
1107 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2001 r. w sprawie określenia stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników Służby Parków Krajobrazowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1107 (135,6 kB)
1106 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2001 r. wsprawie sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną pomocy lub asysty organowi egzekucyjnemu iegzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1106 (29,0 kB)
1105 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2001 r. wsprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postępowanie karne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1105 (28,4 kB)
1104 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1104 (33,7 kB)
1103 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2001 r. wsprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1103 (25,8 kB)
1102 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 września 2001 r. wsprawie uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1102 (32,1 kB)
1101 Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 10 września 2001 r. wsprawie szczegółowych zasad postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydatów na funkcję dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1101 (32,7 kB)
1100 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia wprzemyśle koksowniczym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1100 (25,3 kB)
1099 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad iwarunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców, na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1099 (32,8 kB)
1098 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 sierpnia 2001 r. wsprawie powierzenia Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp. zo.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1098 (28,3 kB)
1097 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2001 r. wsprawie maksymalnego procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego weksportowanym wramach kontraktu eksportowego produkcie finalnym, umożliwiającego uznanie tego produktu za krajowy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1097 (25,2 kB)
1096 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych zasad, trybu ikryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich ipożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego ipożyczki studenckiej, warunków itrybu rozliczeń ztytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1096 (29,1 kB)
1095 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. wsprawie szczegółowych zasad iwarunków prowadzenia działalności wdziedzinie rekreacji ruchowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1095 (29,9 kB)
1094 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2001 r. wsprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania iwypłacania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1094 (28,4 kB)
1093 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2001 r. wsprawie trybu ikryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1093 (31,6 kB)
1092 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. wsprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1092 (31,4 kB)
1091 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1091 (25,1 kB)
1090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. wsprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych iprzedsiębiorców wzakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji ikartografii Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1090 (39,6 kB)
1089 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. ozmianie ustawy ozawodzie lekarza weterynarii iizbach lekarsko-weterynaryjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1089 (25,2 kB)
1088 Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. outworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej wBielsku-Białej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1088 (29,2 kB)

< Dziennik nr 100

Dziennik nr 102 >