Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 1

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (51,0 kB)

< Dziennik dla roku 2000, numer 122

Dziennik nr 2 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
15 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 15 (46,9 kB)
14 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zakazu produkcji i wprowadzania do obrotu niektórych środków spożywczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 14 (27,7 kB)
13 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie trybu orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 13 (34,4 kB)
12 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyznaczania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do wykonywania zadań poza jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz ich uprawnień i obowiązków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 12 (28,0 kB)
11 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie — Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 11 (33,6 kB)
10 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 10 (28,1 kB)
9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 9 (31,4 kB)
8 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 8 (71,9 kB)
7 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 7 (110,3 kB)
6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania w 2001 r. premii termomodernizacyjnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 6 (26,9 kB)
5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 5 (67,0 kB)
4 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 4 (26,6 kB)
3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2001 r. w sprawie stanowisk w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, na których mogą być zatrudniani oddelegowani funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 3 (30,5 kB)
2 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 2 (73,1 kB)
1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1 (324,6 kB)

< Dziennik dla roku 2000, numer 122

Dziennik nr 2 >