Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 93

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (252,7 kB)

< Dziennik nr 92

Dziennik nr 94 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1036 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2000 r. w sprawie kontroli obrotu dewizowego związanego z celami specjalnymi w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1036 (586,9 kB)
1035 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1035 (2,0 MB)
1034 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2000 r. w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1034 (615,9 kB)
1033 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 października 2000 r. w sprawie zasad i trybu udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, archeologicznych i wykopaliskowych oraz warunków ich prowadzenia i kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania tych prac Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1033 (619,0 kB)
1032 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1032 (242,4 kB)
1031 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1031 (48,7 MB)
1030 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1030 (245,6 kB)
1029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału rezerwy na podwyżki wynagrodzeń w 2000 r. dla pracowników państwowej sfery budżetowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1029 (382,0 kB)
1028 Ustawa z dnia 21 września 2000 r. o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz o nie zaliczaniu ich do dochodów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1028 (247,1 kB)
1027 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy - Prawo bankowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1027 (1,1 MB)
1026 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2001 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1026 (409,4 kB)

< Dziennik nr 92

Dziennik nr 94 >