Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 9

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (136,8 kB)

< Dziennik nr 8

Dziennik nr 10 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
131 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 131 (2,9 MB)
130 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie warunków przewozu rzeczy, które ze względu na kształt, rozmiary lub masę albo drogę przewozu mogą powodować trudności transportowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 130 (258,7 kB)
129 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz łączności z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie doręczania kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 129 (1,6 MB)
128 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 128 (149,7 kB)
127 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od przyznanej kwoty połowowej łososia i ustalenia jej wysokości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 127 (113,7 kB)
126 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie porządku przy połowach i sposobu oznakowania sprzętu rybackiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 126 (264,3 kB)
125 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 2000 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 125 (229,2 kB)
124 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 124 (1,8 MB)
123 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 123 (268,0 kB)
122 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 122 (109,7 kB)
121 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 121 (109,7 kB)
120 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby poza granicami państwa przez żołnierzy zawodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 120 (238,5 kB)
119 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby poza granicami państwa przez żołnierzy zawodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 119 (464,2 kB)
118 Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 118 (116,1 kB)
117 Ustawa z dnia 20 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 117 (116,1 kB)
116 Ustawa z dnia 20 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Urzędy Kultury Fizycznej i Turystyki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 116 (147,8 kB)

< Dziennik nr 8

Dziennik nr 10 >