Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 82

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (50,8 kB)

< Dziennik nr 81

Dziennik nr 83 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
937 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 937 (63,8 kB)
936 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie uznania miasta Gołdap za uzdrowisko Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 936 (29,3 kB)
935 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 935 (29,5 kB)
934 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 września 2000 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 934 (29,5 kB)
933 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 września 2000 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy, trybu ich uzgadniania i koordynacji oraz warunków ponoszenia kosztów z tym związanych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 933 (33,4 kB)
932 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 września 2000 r. w sprawie warunków przejazdu policjantów oraz członków ich rodzin na koszt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz warunków otrzymywania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 932 (44,0 kB)
931 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 5 września 2000 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 931 (80,9 kB)
930 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 930 (29,3 kB)
929 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 929 (53,3 kB)
928 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 928 (29,1 kB)
927 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 927 (29,2 kB)
926 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 926 (33,3 kB)
925 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 września 2000 r. w sprawie zarządzenia przetargu w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych według standardu UMTS, oraz określenia trybu i warunków przeprowadzenia tego przetargu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 925 (32,7 kB)
924 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Morągu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 924 (33,3 kB)
923 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2000 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 923 (45,8 kB)
922 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 922 (32,2 kB)

< Dziennik nr 81

Dziennik nr 83 >