Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 81

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (162,7 kB)

< Dziennik nr 80

Dziennik nr 82 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
921 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 września 2000 r. sygn. akt F 11/99 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 921 (131,4 kB)
920 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 2000 r. sygn. akt K. 26/99 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 920 (145,0 kB)
919 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 919 (312,0 kB)
918 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 918 (1,0 MB)
917 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 917 (274,5 kB)
916 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 916 (126,9 kB)
915 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 915 (907,9 kB)
914 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 914 (476,1 kB)
913 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 913 (144,9 kB)
912 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów Właściwości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 912 (184,8 kB)
911 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2000 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 911 (31,8 MB)
910 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 910 (462,9 kB)
909 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2000 r. w sprawie udzielania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem osobom opuszczającym rodziny zastępcze, niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 909 (721,2 kB)
908 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 908 (165,1 kB)
907 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 907 (832,0 kB)
906 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i naukowo - techniczną Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 906 (254,7 kB)
905 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy dla osób przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 905 (122,2 kB)

< Dziennik nr 80

Dziennik nr 82 >