Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 77

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (144,9 kB)

< Dziennik nr 76

Dziennik nr 78 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
886 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek przekazywanych Kasom Chorych w 2000 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 886 (188,7 kB)
885 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie wytwarzania, przetwarzania, przerobu, przywozu z zagranicy lub wywozu za granicę oraz obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 885 (2,5 MB)
884 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2000 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 884 (302,4 kB)
883 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2000 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 883 (243,4 kB)
882 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2000 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 882 (162,1 kB)
881 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Informacji Europejskiej z siedzibą w Łomży Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 881 (162,1 kB)
880 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i readaptacyjnego w stosunku do osób uzależnionych, umieszczonych w zakładach karnych i aresztach śledczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 880 (390,8 kB)
879 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 879 (292,1 kB)
878 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez Ministra Obrony Narodowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 878 (1,0 MB)
877 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 877 (1,0 MB)
876 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i nie podatkowych należności budżetowych przez urzędy skarbowe jako organy podatkowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 876 (3,3 MB)
875 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 875 (246,1 kB)

< Dziennik nr 76

Dziennik nr 78 >