Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 72

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (42,1 kB)

< Dziennik nr 71

Dziennik nr 73 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
851 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie wykazu podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 851 (42,2 kB)
850 Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 850 (27,6 kB)
849 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 849 (39,3 kB)
848 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie diet izwrotu kosztów podróży oraz zryczałtowanej diety dla członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 848 (27,5 kB)
847 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 847 (36,5 kB)
846 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 846 (31,9 kB)
845 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 845 (58,6 kB)
844 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych — dla podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 844 (87,5 kB)
843 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 843 (27,4 kB)
842 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 842 (27,6 kB)
841 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 841 (28,0 kB)
840 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 840 (31,7 kB)
839 Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 839 (27,0 kB)

< Dziennik nr 71

Dziennik nr 73 >