Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 70

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (33,8 kB)

< Dziennik nr 69

Dziennik nr 71 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
830 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia wykazu specjalności lekarskich oraz zawodów niemedycznych uprawniających do prowadzenia leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 830 (31,6 kB)
829 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości terytorialnej organów powołujących komisje egzaminacyjne dla przewodników górskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 829 (27,3 kB)
828 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 828 (38,2 kB)
827 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, a także szczegółowych zasad i warunków korzystania z pomocy w tym zakresie przez żołnierzy zwolnionych zzawodowej służby wojskowej pełnionej w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 827 (64,7 kB)
826 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Więziennej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 826 (28,8 kB)
825 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 825 (55,4 kB)
824 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 824 (28,0 kB)
823 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 823 (31,6 kB)
822 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, oraz warunków wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 822 (31,1 kB)
821 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 821 (55,7 kB)
820 Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 820 (28,4 kB)
819 Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 819 (55,8 kB)
818 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie zabezpieczenia społecznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 818 (27,8 kB)
817 Ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. o ratyfikacji Protokołu poprawek do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 817 (28,3 kB)
816 Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz ozmianie niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 816 (68,8 kB)

< Dziennik nr 69

Dziennik nr 71 >