Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 65

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (290,6 kB)

< Dziennik nr 64

Dziennik nr 66 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
786 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 2 dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobów utrwalania i przechowywania przez nadawców audycji, reklam i innych przekazów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 786 (128,9 kB)
785 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 785 (137,5 kB)
784 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych oraz szczegółowych zasad ograniczeń w zakresie przerywania filmów fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedaży Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 784 (281,7 kB)
783 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek przekazywanych Kasom Chorych w 2000 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 783 (111,7 kB)
782 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 782 (212,5 kB)
781 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie określenia wzoru i szczegółowych zasad wydawania przez starostę legitymacji potwierdzających uprawnienie do niestosowania się do niektórych znaków drogowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 781 (230,1 kB)
780 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 780 (129,3 kB)
779 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 779 (337,0 kB)
778 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Ośrodkowi Duszpasterstwa Trzeźwości Diecezji Kaliskiej im. św. Józefa Opiekuna Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 778 (160,4 kB)
777 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 777 (274,8 kB)
776 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 776 (702,3 kB)
775 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów do spraw wykroczeń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 775 (141,9 kB)
774 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 774 (140,5 kB)
773 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 773 (140,5 kB)
772 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 772 (148,5 kB)
771 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 771 (947,2 kB)
770 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie nagród rocznych, nagród pieniężnych w formie wyróżnienia oraz zapomóg dla żołnierzy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 770 (696,0 kB)
769 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 769 (658,6 kB)
768 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 768 (135,7 kB)
767 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie wykazu dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz odzieży używanej i innych artykułów używanych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 767 (124,8 kB)
766 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 766 (124,8 kB)
765 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w roku 2000 osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych i zasiłków socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu, węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 765 (526,5 kB)
764 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania wyborczego, szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji oraz wykazu rodzajów dokumentów załączonych do sprawozdania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 764 (367,4 kB)
763 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 763 (121,6 kB)
762 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie przekształceń w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 762 (121,6 kB)
761 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych ilościowych na niektóre zboża przywożone z zagranicy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 761 (255,7 kB)
760 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego ilościowego na żyto przywożone z zagranicy na potrzeby Agencji Rynku Rolnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 760 (135,6 kB)
759 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na pszenicę przywożoną z zagranicy na potrzeby Agencji Rynku Rolnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 759 (135,6 kB)
758 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego wartościowego na towary sprowadzane na potrzeby reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie Sydney 2000 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 758 (458,5 kB)
757 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Szczecinie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 757 (320,3 kB)

< Dziennik nr 64

Dziennik nr 66 >