Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 64

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (44,8 kB)

< Dziennik nr 63

Dziennik nr 65 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
756 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 756 (27,7 kB)
755 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu niektórych pojazdów samochodowych, nadwozi i podwozi do tych pojazdów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 755 (31,1 kB)
754 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych, ochrony bezpieczeństwa państwa, policyjnych i obsługi granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 754 (30,9 kB)
753 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na kukurydzę przywożoną z zagranicy na potrzeby produkcji pasz i hodowli drobiu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 753 (27,8 kB)
752 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 752 (30,1 kB)
751 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 751 (27,8 kB)
750 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 750 (32,6 kB)
749 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, a także sposobu rozliczeń z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek skapitalizowanych od kredytów mieszkaniowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 749 (40,8 kB)
748 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych, w tym wysokości oprocentowania kredytów i odsetek Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 748 (65,0 kB)
747 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji Protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 747 (28,0 kB)
746 Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzony w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 746 (67,3 kB)
745 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy o wzajemnej ochronie tajemnicy wynalazków dotyczących obronności, w przypadku których zostały złożone wnioski o udzielenie patentów, sporządzonej w Paryżu dnia 21 września 1960 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 745 (28,3 kB)
744 Umowa o wzajemnej ochronie tajemnicy wynalazków dotyczących obronności, w przypadku których zostały złożone wnioski o udzielenie patentów, sporządzona w Paryżu dnia 21 września 1960 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 744 (44,2 kB)
743 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o przekazywaniu informacji technicznych dla celów obronnych, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 1970 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 743 (31,8 kB)
742 Umowa Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o przekazywaniu informacji technicznych dla celów obronnych, sporządzona w Brukseli dnia 19 października 1970 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 742 (56,3 kB)
741 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji, sporządzonej w Brukseli dnia 6 marca 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 741 (27,8 kB)
740 Umowa między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji, sporządzona w Brukseli dnia 6 marca 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 740 (47,7 kB)
739 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji Umowy w sprawie statusu przedstawicielstw i przedstawicieli państw trzecich przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonej w Brukseli dnia 14 września 1994 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 739 (27,9 kB)
738 Umowa w sprawie statusu przedstawicielstw i przedstawicieli państw trzecich przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzona w Brukseli dnia 14 września 1994 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 738 (39,2 kB)
737 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy dotyczącej statusu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, przedstawicieli narodowych i personelu międzynarodowego, sporządzonej w Ottawie dnia 20 września 1951 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 737 (31,3 kB)
736 Umowa dotycząca statusu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, przedstawicieli narodowych i personelu międzynarodowego, sporządzona w Ottawie dnia 20 września 1951 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 736 (77,0 kB)

< Dziennik nr 63

Dziennik nr 65 >