Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 62

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (33,9 kB)

< Dziennik nr 61

Dziennik nr 63 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
734 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2000 r. o sprostowaniu błędów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 734 (33,1 kB)
733 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 733 (42,2 kB)
732 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania granicznych lekarzy weterynarii Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 732 (26,9 kB)
731 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych oraz terminów i trybu wydawania wypisów z rejestru Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 731 (26,9 kB)
730 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie zasad sporządzania symulowanego planu wypłat środków zgromadzonych na rachunku uczestnika pracowniczego programu emerytalnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 730 (32,3 kB)
729 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 729 (42,9 kB)
728 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 728 (30,3 kB)
727 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 727 (62,9 kB)
726 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 726 (26,8 kB)
725 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 725 (26,9 kB)
724 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 724 (26,9 kB)
723 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzoru rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 723 (29,1 kB)
722 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 722 (27,4 kB)
721 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 721 (30,7 kB)
720 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie określenia obszarów, na których występują szkodliwe uciążliwości dla środowiska Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 720 (30,9 kB)
719 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 719 (42,9 kB)
718 Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 718 (51,8 kB)
717 Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego, ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego oraz ustawy — Kodeks karny skarbowy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 717 (38,1 kB)

< Dziennik nr 61

Dziennik nr 63 >