Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 6

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (125,4 kB)

< Dziennik nr 5

Dziennik nr 7 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
84 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 84 (202,0 kB)
83 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie powołania Komisji Heraldycznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 83 (112,7 kB)
82 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie zakresu, trybu składania i sposobu weryfikacji raportów połowowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 82 (335,6 kB)
81 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa morskiego w celach sportowo-rekreacyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 81 (338,8 kB)
80 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania licencji połowowych, ich wzoru, okresu ich ważności oraz wysokości opłat za licencje połowowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 80 (484,4 kB)
79 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie warunków łowienia organizmów morskich przez podmioty zagraniczne w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 79 (320,5 kB)
78 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie określenia granic pomiędzy wodami morskimi a wodami śródlądowymi dla celów rybołówstwa morskiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 78 (330,1 kB)
77 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 77 (781,0 kB)
76 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 76 (449,0 kB)
75 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 75 (232,4 kB)
74 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 74 (111,1 kB)
73 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 73 (2,4 MB)
72 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 72 (153,8 kB)
71 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej oraz członków komisji dyscyplinarnej urzędu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 71 (139,0 kB)
70 Ustawa z dnia 7 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 70 (1,8 MB)
69 Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 69 (470,0 kB)

< Dziennik nr 5

Dziennik nr 7 >