Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 53

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (34,2 kB)

< Dziennik nr 52

Dziennik nr 54 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
650 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 czerwca 2000 r. o sprostowaniu błędów w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 650 (33,8 kB)
649 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 34/99 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 649 (32,0 kB)
648 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 25/99 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 648 (30,5 kB)
647 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników izb morskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 647 (29,2 kB)
646 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów, określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 646 (30,6 kB)
645 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 645 (27,7 kB)
644 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla telekomunikacyjnej sieci użytku publicznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 644 (1,1 MB)
643 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 643 (27,3 kB)
642 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego importu niektórych towarów oraz zasad i trybu zwrotu podatków Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i członkom personelu Kwatery Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 642 (35,1 kB)
641 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 641 (35,7 kB)
640 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 640 (27,5 kB)
639 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 639 (27,5 kB)
638 Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 638 (27,7 kB)
637 Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 637 (42,5 kB)
636 Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o ratyfikacji Traktatu Karty Energetycznej oraz Protokołu Karty Energetycznej dotyczącego efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 636 (26,7 kB)
635 Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 września 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 635 (26,7 kB)
634 Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o ratyfikacji Konwencji o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 634 (26,7 kB)
633 Ustawa z dnia 11 maja 2000 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 633 (26,7 kB)

< Dziennik nr 52

Dziennik nr 54 >