Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 50

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (44,8 kB)

< Dziennik nr 49

Dziennik nr 51 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
601 Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo przewozowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 601 (84,9 kB)
600 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2000 r. sygn. akt P. 3/2000 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 600 (29,9 kB)
599 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 15/99 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 599 (29,8 kB)
598 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 598 (37,7 kB)
597 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy Głównego Inspektoratu Kolejnictwa, wykonujący zadania w zakresie nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego lub nadzoru technicznego i bezpieczeństwa ruchu kolejowego, są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 597 (29,9 kB)
596 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków otrzymywania wyżywienia przez żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz norm tego wyżywienia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 596 (29,5 kB)
595 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 595 (32,8 kB)
594 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 594 (29,5 kB)
593 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 593 (33,2 kB)
592 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Smołdzino Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 592 (31,0 kB)
591 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 591 (32,0 kB)
590 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 590 (29,2 kB)
589 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 589 (29,0 kB)
588 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 588 (38,3 kB)
587 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej z obowiązku uzyskiwania koncesji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 587 (29,4 kB)
586 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 586 (29,1 kB)
585 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 585 (29,1 kB)
584 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa, łącznego powierzania mienia tym funkcjonariuszom oraz szczegółowych warunków wspólnej odpowiedzialności za szkodę w mieniu tak powierzonym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 584 (30,3 kB)
583 Oświadczenie rządowe z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Konwencji o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzonej w Hadze dnia 18 marca 1970 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 583 (131,0 kB)
582 Konwencja o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 582 (92,2 kB)
581 Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 581 (33,2 kB)
580 Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 580 (48,4 kB)
579 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2000 r. o ratyfikacji Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 579 (29,1 kB)

< Dziennik nr 49

Dziennik nr 51 >