Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 5

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (193,1 kB)

< Dziennik nr 4

Dziennik nr 6 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
68 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2000 r. o sprostowaniu błędów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 68 (142,1 kB)
67 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2000 r. sygn. akt K.17/99 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 67 (253,4 kB)
66 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 66 (113,3 kB)
65 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 65 (461,8 kB)
64 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie usuwania pojazdów i blokowania ich kół Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 64 (771,6 kB)
63 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Międzynarodowemu Katolickiemu Programowi Ewangelizacji ICPE Polska Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 63 (135,3 kB)
62 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Włocławskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 62 (135,3 kB)
61 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania zezwoleń i zgód na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 61 (157,4 kB)
60 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 60 (836,7 kB)
59 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 59 (136,5 kB)
58 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 200 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 58 (293,1 kB)
57 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towaru lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 57 (131,0 kB)
56 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 56 (235,7 kB)
55 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2000 r. w sprawie przekształcenia Powszechnej Kasy Oszczędności banku państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną Skarby Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Spółka Akcyjna Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 55 (106,8 kB)
54 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2000 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej, zwalniania żołnierzy z tej służby przed jej odbyciem, a także postępowania oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 54 (467,3 kB)
53 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 53 (1,6 MB)
52 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 grudnia 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Australią o ekstradycji, sporządzonej w Kancerze dnia 3 czerwca 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 52 (83,5 kB)
51 Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Australią o ekstradycji, sporządzona w Kanberze dnia 3 czerwca 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 51 (824,9 kB)
50 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Estońską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych, sporządzonej w Tallinie dnia 27 listopada 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 50 (103,8 kB)
49 Umowa Międzynarodowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Estońską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych, sporządzona w Tallinie dnia 27 listopada 1988 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 49 (3,0 MB)

< Dziennik nr 4

Dziennik nr 6 >