Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 49

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (33,5 kB)

< Dziennik nr 48

Dziennik nr 50 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
578 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ośrodków zamiejscowych prokuratur Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 578 (27,9 kB)
577 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na kuratorów, sekretarzy sądowych i osób na stanowiska referendarzy sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 577 (26,4 kB)
576 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 576 (29,9 kB)
575 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie wykazu stanowisk służbowych uprawniających do zajmowania kwater funkcyjnych oraz struktury tych kwater Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 575 (29,7 kB)
574 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 574 (26,2 kB)
573 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 573 (33,8 kB)
572 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 572 (41,0 kB)
571 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 571 (355,3 kB)
570 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 570 (25,1 kB)
569 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Kazanów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 569 (25,6 kB)
568 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na pszenicę przywożoną z zagranicy na potrzeby Agencji Rynku Rolnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 568 (26,8 kB)
567 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępnienia przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 567 (30,5 kB)
566 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 566 (26,6 kB)
565 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2000 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 565 (25,9 kB)

< Dziennik nr 48

Dziennik nr 50 >