Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 44

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (33,6 kB)

< Dziennik nr 43

Dziennik nr 45 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
520 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 520 (30,1 kB)
519 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania nazw statkom morskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 519 (26,2 kB)
518 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 518 (157,5 kB)
517 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zwrotu kosztów policjantowi odwołanemu z urlopu wypoczynkowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 517 (26,3 kB)
516 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 516 (26,3 kB)
515 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 515 (29,2 kB)
514 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 514 (25,6 kB)
513 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) nie uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w których powiatowy urząd pracy może dokonać zwrotu części lub całości kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które zostały skierowane i podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 513 (28,8 kB)
512 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych Ministrowi Obrony Narodowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 512 (25,8 kB)
511 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 511 (26,1 kB)
510 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 510 (26,1 kB)
509 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów, których przywóz z zagranicy jest wolny od cła, oraz ograniczenia uprawnień do korzystania ze zwolnień od cła na niektóre towary przywożone przez osoby przekraczające wielokrotnie granicę państwową Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 509 (25,8 kB)
508 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 508 (25,8 kB)
507 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 507 (31,4 kB)
506 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania Prezesa, zastępców Prezesa i Sekretarza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 506 (31,4 kB)
505 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie liczby członków Rady do Spraw Badań i Certyfikacji przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji oraz regulaminu jej działania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 505 (26,1 kB)
504 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 504 (32,2 kB)
503 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 503 (35,6 kB)
502 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 502 (31,5 kB)
501 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 501 (326,5 kB)
500 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 500 (26,2 kB)

< Dziennik nr 43

Dziennik nr 45 >