Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 39

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (62,3 kB)

< Dziennik nr 38

Dziennik nr 40 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
462 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 2000 r. sygn. akt K. 21/99 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 462 (31,4 kB)
461 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2000 r. sygn. akt U. 6/98 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 461 (35,0 kB)
460 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 460 (31,1 kB)
459 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie wymiany praw jazdy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 459 (207,6 kB)
458 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 458 (30,4 kB)
457 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2000 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 457 (30,9 kB)
456 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 456 (33,5 kB)
455 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 455 (39,2 kB)
454 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Mielno Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 454 (32,4 kB)
453 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 453 (30,1 kB)
452 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów do eksploatacji statków morskich i jednostek żeglugi śródlądowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 452 (32,9 kB)
451 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na niektóre towary pochodzące z Republiki Czeskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 451 (30,7 kB)
450 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych, które mogą być przyznane funkcjonariuszom celnym i członkom ich rodzin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 450 (34,3 kB)
449 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego, sporządzonej w Hadze dnia 29 maja 1993 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 449 (86,4 kB)
448 Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego, sporządzona w Hadze dnia 29 maja 1993 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 448 (102,0 kB)
447 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu w sprawie zmiany Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonego w Montrealu dnia 10 maja 1984 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 447 (32,2 kB)
446 Protokół w sprawie zmiany Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzony w Montrealu dnia 10 maja 1984 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 446 (59,3 kB)
445 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzonej w Hadze dnia 2 października 1973 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 445 (36,7 kB)
444 Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 444 (61,8 kB)
443 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 443 (40,8 kB)
442 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 442 (37,1 kB)
441 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o ratyfikacji Umowy między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o współpracy w dziedzinie informacji atomowych, sporządzonej w Paryżu dnia 18 czerwca 1964 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 441 (30,1 kB)
440 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 440 (30,1 kB)
439 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 439 (31,3 kB)

< Dziennik nr 38

Dziennik nr 40 >