Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 38

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (294,8 kB)

< Dziennik nr 37

Dziennik nr 39 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
438 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2000 r. sygn. akt SK.22/99 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 438 (696,0 kB)
437 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 437 (887,6 kB)
436 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 436 (226,1 kB)
435 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 5 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 435 (234,8 kB)
434 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 28 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego wzamian za umundurowanie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 434 (361,8 kB)
433 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 25 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 433 (226,2 kB)
432 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 25 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania iwysokości dodatków do uposażenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 432 (229,6 kB)
431 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 431 (887,5 kB)
430 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 430 (1,4 MB)
429 Rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych iinnych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 429 (376,9 kB)
428 Rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających wochronie zdrowia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 428 (223,4 kB)
427 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 kwietnia 2000 r. wsprawie pomocy udzielanej żołnierzom zawodowym pobierającym naukę poza Siłami Zbrojnymi oraz warunków jej otrzymywania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 427 (223,0 kB)
426 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji auditorów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 426 (223,2 kB)
425 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej wElblągu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 425 (219,3 kB)
424 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 424 (226,6 kB)
423 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2000 r. wsprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu iGospodarki Morskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 423 (218,3 kB)
422 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 422 (227,5 kB)
421 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy iankiet statystycznych stosowanych wbadaniach statystycznych ustalonych wprogramie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 421 (12,0 MB)
420 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji zbudżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych wsystemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 420 (219,6 kB)
419 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o akcesji Republiki Słowenii do Środkowoeuropejskiej umowy owolnym handlu, sporządzonej wLublanie dnia 25 listopada 1995 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 419 (218,6 kB)
418 Umowa oakcesji Republiki Słowenii do Środkowoeuropejskiej umowy owolnym handlu, sporządzona wLublanie dnia25 listopada 1995 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 418 (218,6 kB)

< Dziennik nr 37

Dziennik nr 39 >