Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 3

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (50,7 kB)

< Dziennik nr 2

Dziennik nr 4 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
46 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2000 r. sygn. akt P. 11/98 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 46 (34,8 kB)
45 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 2000 r. sygn. akt K. 7/99 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 45 (29,2 kB)
44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 44 (40,1 kB)
43 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 43 (32,3 kB)
42 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2000 r. w sprawie służby medycyny pracy w resorcie spraw wewnętrznych i administracji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 42 (32,7 kB)
41 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 41 (33,3 kB)
40 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2000 r. w sprawie organu inspekcyjnego dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzajów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 40 (33,2 kB)
39 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2000 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej dla żołnierzy zawodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 39 (33,2 kB)
38 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu cynku oraz ołowiu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 38 (33,6 kB)
37 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 37 (37,0 kB)
36 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 36 (37,1 kB)
35 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 35 (29,5 kB)
34 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 34 (42,6 kB)
33 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 33 (32,1 kB)
32 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 32 (28,9 kB)
31 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 31 (1,5 MB)
30 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 2000 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzonej w Kijowie dnia 20 maja 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 30 (28,2 kB)
29 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy wdziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzona w Kijowie dnia 20 maja 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 29 (39,8 kB)
28 Ustawa z dnia 22 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 28 (39,7 kB)
27 Ustawa z dnia 16 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 27 (33,4 kB)

< Dziennik nr 2

Dziennik nr 4 >