Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 29

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (49,7 kB)

< Dziennik nr 28

Dziennik nr 30 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
371 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów administracji żeglugi śródlądowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 371 (27,8 kB)
370 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zasad szkolenia członków kolegiów do spraw wykroczeń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 370 (27,5 kB)
369 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 369 (34,2 kB)
368 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wzoru oświadczenia o dochodach rodziny osoby ubiegającej się o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wzorów innych oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 368 (617,5 kB)
367 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 367 (29,6 kB)
366 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 366 (27,4 kB)
365 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie dodatkowych wpływów uzyskiwanych w wyniku kontroli przeprowadzanej przez funkcjonariuszy celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 365 (66,8 kB)
364 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz przyznawania funkcjonariuszom celnym nagrody rocznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 364 (34,5 kB)
363 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 363 (31,2 kB)
362 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 362 (27,6 kB)
361 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 361 (68,5 kB)
360 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 360 (645,2 kB)
359 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 359 (115,1 kB)
358 Ustawa z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o języku polskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 358 (46,2 kB)
357 Ustawa z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 357 (31,6 kB)
356 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ozmianie ustawy o radiofonii i telewizji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 356 (31,5 kB)
355 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o własności lokali oraz zmieniająca ustawę ozmianie ustawy o własności lokali Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 355 (38,3 kB)
354 Ustawa z dnia 17 lutego 2000 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 354 (27,7 kB)

< Dziennik nr 28

Dziennik nr 30 >