Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 27

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (59,2 kB)

< Dziennik nr 26

Dziennik nr 28 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
345 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2000 r. o sprostowaniu błędów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 345 (35,5 kB)
344 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem technicznym i sanitarnym urządzenia i pomieszczenia, w których można wykonywać indywidualną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę i grupową praktykę pielęgniarek i położnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 344 (33,0 kB)
343 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 343 (397,6 kB)
342 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw oraz rodzaju niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie łódzkim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 342 (32,6 kB)
341 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 341 (29 kB)
340 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 340 (28,8 kB)
339 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 339 (28,8 kB)
338 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 338 (81,0 kB)
337 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 337 (56,1 kB)
336 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 336 (56,1 kB)
335 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 335 (87,8 kB)
334 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 334 (88,2 kB)
333 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 333 (58,0 kB)
332 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 332 (55,7 kB)
331 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 331 (56,1 kB)
330 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 330 (56,1 kB)
329 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 329 (465,0 kB)
328 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 328 (56,1 kB)
327 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 327 (52,4 kB)
326 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie określenia systemów i standardów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 326 (29,1 kB)
325 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, ustalania kwot, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 325 (72,8 kB)
324 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 lutego 2000 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 324 (1,1 MB)
323 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 323 (28,8 kB)
322 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy dokonywaniu ocen funkcjonariuszy celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 322 (31,8 kB)
321 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 321 (28,7 kB)
320 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na tytoń nie przetworzony przywożony z zagranicy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 320 (32,1 kB)

< Dziennik nr 26

Dziennik nr 28 >