Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 26

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (50,1 kB)

< Dziennik nr 25

Dziennik nr 27 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
319 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 319 (76,5 kB)
318 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów szynowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 318 (28,8 kB)
317 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 317 (28,7 kB)
316 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 316 (32,2 kB)
315 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu i sposobu ich przekazywania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 315 (32,7 kB)
314 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z restrukturyzacją gospodarki narodowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 314 (29,3 kB)
313 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 313 (42,7 kB)
312 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie komisji opiniodawczej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 312 (32,0 kB)
311 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 311 (28,8 kB)
310 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 310 (49,9 kB)
309 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre surowce do produkcji żywności dla osób będących na diecie bezglutenowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 309 (32,0 kB)
308 Oświadczenie rządowe z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związkowym Republiki Austrii, podpisanej w Wiedniu dnia 29 kwietnia 1999 r., zmieniającej Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związkowym Republiki Austrii o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego z dnia 18 lipca 1972 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 308 (28,8 kB)
307 Umowa (w formie wymiany not) między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związkowym Republiki Austrii, podpisana w Wiedniu dnia 29 kwietnia 1999 r., zmieniająca Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związkowym Republiki Austrii o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego z dnia 18 lipca 1972 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 307 (32,5 kB)
306 Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 306 (48,3 kB)

< Dziennik nr 25

Dziennik nr 27 >