Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 22

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (38,9 kB)

< Dziennik nr 21

Dziennik nr 23 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
291 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 marca 2000 r. sygn. akt K. 27/99 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 291 (28,9 kB)
290 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów administracji morskiej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 290 (28,9 kB)
289 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie regulaminu działania kolegiów do spraw wykroczeń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 289 (43,1 kB)
288 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 288 (32,7 kB)
287 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez organy celne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 287 (27,8 kB)
286 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie podawania do wiadomości informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 286 (27,8 kB)
285 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków składania przez funkcjonariusza celnego oświadczenia o stanie majątkowym oraz wzoru oświadczenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 285 (30,1 kB)
284 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 284 (27,6 kB)
283 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2000/2001 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 283 (27,6 kB)
282 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2000/2001 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 282 (27,6 kB)
281 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Kultury Fizycznej i Sportu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 281 (28,2 kB)
280 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 280 (39,0 kB)
279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 279 (31,3 kB)
278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 278 (27,7 kB)
277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 277 (27,7 kB)
276 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie kryteriów obliczania wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych ze spisem oraz wysokości i zasad przyznawania dodatków spisowych i nagród Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 276 (31,1 kB)
275 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzoru wykazu nieruchomości i mieszkań do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 275 (206,4 kB)
274 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 274 (32,1 kB)
273 Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 273 (28,8 kB)
272 Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 272 (44,1 kB)
271 Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 271 (58,2 kB)
270 Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 270 (58,8 kB)
269 Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy — Kodeks celny oraz ustawy — Kodeks postępowania cywilnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 269 (36,9 kB)
268 Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o administracji rządowej w województwie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 268 (28,8 kB)

< Dziennik nr 21

Dziennik nr 23 >