Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 2

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (52,3 kB)

< Dziennik nr 1

Dziennik nr 3 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
26 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 stycznia 2000 r. sygn. akt K. 18/99 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 26 (39,0 kB)
25 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nabywania akcji przez uprawnionych rolników korzystających z usług sztucznego unasienniania zwierząt gospodarskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 25 (36,6 kB)
24 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, zadań i wyposażenia ratownictwa górniczego przedsiębiorcy i podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym oraz prowadzenia akcji ratowniczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 24 (66,9 kB)
23 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 23 (87,9 kB)
22 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 2000 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania w 2000 r. premii termomodernizacyjnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 22 (30,6 kB)
21 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie określenia czynności, których wykonywanie przez dom maklerski nie wymaga uzyskania zezwolenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 21 (34,1 kB)
20 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 20 (51,8 kB)
19 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 19 (34,0 kB)
18 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 18 (38,3 kB)
17 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń oraz wymaganych kwalifikacji pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 17 (42,2 kB)
16 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 16 (30,6 kB)
15 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania przez urzędy pracy kontroli oraz zasad współdziałania z innymi organami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 15 (30,8 kB)
14 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych, sporządzonej w Hadze dnia 2 października 1973 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 14 (41,2 kB)
13 Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 13 (81,9 kB)
12 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Poprawki do artykułu 43 ustęp 2 Konwencji o prawach dziecka, przyjętej w Nowym Jorku dnia 12 grudnia 1995 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 12 (30,3 kB)
11 Poprawka do artykułu 43 ustęp 2 Konwencji o prawach dziecka, przyjęta w Nowym Jorku dnia 12 grudnia 1995 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 11 (30,3 kB)
10 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 27 stycznia 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 10 (30,2 kB)
9 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Warszawie dnia 27 stycznia 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 9 (36,7 kB)
8 Oświadczenie rządowe z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Gruzji, sporządzonego w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 8 (30,6 kB)
7 Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Gruzji, sporządzony w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 7 (40,4 kB)
6 Ustawa z dnia 22 grudnia 1999 r. o czasowym podporządkowaniu niektórych jednostek wojskowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 6 (31,3 kB)
5 Ustawa z dnia 15 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 5 (31,3 kB)

< Dziennik nr 1

Dziennik nr 3 >