Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 15

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (285,3 kB)

< Dziennik nr 14

Dziennik nr 16 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
204 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 lutego 2000 r. sygn. akt K. 31/98 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 204 (132,8 kB)
203 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lutego 2000 r. sygn. akt SK. 13/98 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 203 (132,8 kB)
202 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 202 (150,2 kB)
201 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 201 (157,9 kB)
200 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 200 (105,7 kB)
199 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie biegłych z listy wojewody Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 199 (676,3 kB)
198 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Domowi Kultury „ARKA” w Racławicach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 198 (161,2 kB)
197 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 197 (125,5 kB)
196 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej „Święta Puszcza” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 196 (125,5 kB)
195 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 195 (130,2 kB)
194 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 194 (130,2 kB)
193 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji oraz zasad oznakowania statków rybackich, wzoru zaświadczenia o wpisie do ewidencji i nadaniu oznaki rybackiej oraz wysokości pobieranych opłat za wpis do ewidencji i wydanie zaświadczenia o wpisie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 193 (449,6 kB)
192 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie określenia cen progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 192 (1,3 MB)
191 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 191 (220,9 kB)
190 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 190 (316,2 kB)
189 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu miedzi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 189 (350,7 kB)
188 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lutego 2000 r. w sprawie dopuszczenia w 2000 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 188 (237,3 kB)
187 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 187 (151,8 kB)
186 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nie rezydentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 186 (135,7 kB)
185 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 185 (135,7 kB)
184 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 184 (354,9 kB)
183 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad sporządzania kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych przedstawianych organowi nadzoru przez zakłady ubezpieczeń, formy tych sprawozdań oraz sposobu potwierdzania przez zarząd zgodności tych sprawozdań ze stanem faktycznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 183 (755,3 kB)
182 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 182 (148,0 kB)
181 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 181 (91,1 kB)
180 Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 180 (131,5 kB)
179 Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 179 (781,6 kB)
178 Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ratyfikacji Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 178 (120,7 kB)
177 Ustawa z dnia 20 stycznia 2000 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o uchyleniu w stosunkach między Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 177 (138,5 kB)

< Dziennik nr 14

Dziennik nr 16 >