Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 13

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (181,9 kB)

< Dziennik nr 12

Dziennik nr 14 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
175 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczone] do posiadania broni oraz świadectwa broni Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 175 (494,7 kB)
174 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 174 (118,5 kB)
173 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 173 (118,5 kB)
172 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2000 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 172 (427,4 kB)
171 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 171 (120,9 kB)
170 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 170 (120,9 kB)
169 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 169 (137,4 kB)
168 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie przedłużenia bankom realizującym program związany z udzielaniem pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego ze środków Funduszu Hipotecznego terminów wpłat zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 168 (259,2 kB)
167 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie przedłużenia bankom udzielającym pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego terminów wpłat zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 167 (123,9 kB)
166 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 166 (255,6 kB)
165 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów zagranicznych osób prawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 165 (133,9 kB)
164 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów osób prawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 164 (293,3 kB)
163 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów zagranicznych osób fizycznych i prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 163 (306,9 kB)
162 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2000 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Krajowego Urzędu Pracy oraz zadań wojewody w zakresie realizacji przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 162 (450,9 kB)
161 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 161 (142,6 kB)
160 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu gmin, powiatów i województw, na których obszarze wystąpiła powódź, oraz szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin, powiatów i województw, przeznaczonych na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z usuwaniem skutków powodzi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 160 (1,3 MB)
159 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 159 (132,9 kB)
158 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników, którzy ulegli wypadkom w szczególnych okolicznościach, oraz świadczeń dla osób nie będących pracownikami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 158 (138,2 kB)
157 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2000 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 157 (1,4 MB)
156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2000 r. w sprawie wykazu linii kolejowych, które ze względów gospodarczych, społecznych, obronnych lub ekologicznych mają znaczenie państwowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 156 (926,0 kB)
155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 155 (502,9 kB)

< Dziennik nr 12

Dziennik nr 14 >