Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 120

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (58,9 kB)

< Dziennik nr 119

Dziennik nr 121 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1291 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania Prezesa, zastępców Prezesa i pracowników Urzędu Regulacji Telekomunikacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1291 (31,6 kB)
1290 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Telekomunikacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1290 (31,0 kB)
1289 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru graficznego pierwszej i ostatniej strony dzienników urzędowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1289 (87,0 kB)
1288 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1288 (1,1 MB)
1287 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1287 (319,7 kB)
1286 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1286 (27,6 kB)
1285 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1285 (27,5 kB)
1284 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za składowanie odpadów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1284 (2,8 MB)
1283 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1283 (27,6 kB)
1282 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1282 (31,3 kB)
1281 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1281 (159,6 kB)
1280 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1280 (963,8 kB)
1279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1279 (992,6 kB)
1278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1278 (69,1 kB)
1277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1277 (332,0 kB)
1276 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1276 (3,1 MB)
1275 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1275 (199,3 kB)
1274 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1274 (639,6 kB)
1273 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1273 (1,4 MB)
1272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1272 (166,5 kB)
1271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1271 (26,6 kB)
1270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1270 (37,4 kB)
1269 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych spółek Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1269 (27,8 kB)
1268 Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1268 (198,0 kB)

< Dziennik nr 119

Dziennik nr 121 >