Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 12

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (171,9 kB)

< Dziennik nr 11

Dziennik nr 13 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
154 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 stycznia 2000 r. o sprostowaniu błędów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 154 (237,0 kB)
153 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 lutego 2000 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 153 (251,9 kB)
152 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Inspekcji Sanitarnej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 152 (155,3 kB)
151 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 151 (497,9 kB)
150 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 150 (157,5 kB)
149 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 149 (650,0 kB)
148 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia warunków i okresów czasu, po których akta spraw o wykroczenia podlegają zniszczeniu w całości lub w części albo przekazaniu archiwum państwowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 148 (165,1 kB)
147 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 147 (101,4 kB)
146 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 litego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 146 (899,6 kB)
145 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 145 (137,8 kB)
144 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 144 (137,8 kB)
143 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie przedłużenia organom rentowym terminu przesłania urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 143 (120,0 kB)
142 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednym typów szkół do innych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 142 (120,0 kB)
141 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 141 (128,0 kB)
140 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lutego 2000 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 140 (128,0 kB)
139 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie wojewodów, podlegającej przekazaniu do samorządów województw w celu jej dalszego wykorzystywania w ramach zadań własnych, bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie ministrów i kierowników urzędów centralnych, podlegającej przekazaniu powiatom lub miastom na prawach powiatu, oraz bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie ministrów i kierowników urzędów centralnych, nie podlegającej przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego ze względu na ogólnopaństwowy charakter zadań wykonywanych przez te bazę Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 139 (128,0 kB)
138 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 138 (112,2 kB)
137 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 137 (139,0 kB)
136 Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 136 (5,6 MB)

< Dziennik nr 11

Dziennik nr 13 >