Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 117

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (50,9 kB)

< Dziennik nr 116

Dziennik nr 118 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1246 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie — Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1246 (37,0 kB)
1245 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1245 (60,3 kB)
1244 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1244 (30,1 kB)
1243 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1243 (30,1 kB)
1242 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia dolnej i górnej granicy wynagrodzeń za działalność kuratorów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1242 (30,9 kB)
1241 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1241 (27,4 kB)
1240 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1240 (30,7 kB)
1239 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania z nich odpisów, wyciągów i zaświadczeń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1239 (37,1 kB)
1238 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1238 (1,7 MB)
1237 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1237 (133,3 kB)
1236 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1236 (30,0 kB)
1235 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Polityki Regionalnej Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1235 (30,0 kB)
1234 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1234 (26,5 kB)
1233 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1233 (26,5 kB)
1232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1232 (26,5 kB)
1231 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statusu miasta miejscowościom i określenia ich granic oraz zmiany granic niektórych miast Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1231 (27,2 kB)
1230 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1230 (31,0 kB)
1229 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 2001 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1229 (31,1 kB)
1228 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz ozmianie niektórych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1228 (42,7 kB)

< Dziennik nr 116

Dziennik nr 118 >