Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 115

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (159,0 kB)

< Dziennik nr 114

Dziennik nr 116 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1215 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 grudnia 2000 r. o sprostowaniu błędu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1215 (96,1 kB)
1214 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1214 (236,9 kB)
1213 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych policjantom skierowanym do akademii lub innych szkół (kursów) za granicą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1213 (103,4 kB)
1212 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1212 (850,3 kB)
1211 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1211 (284,2 kB)
1210 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2001 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1210 (136,4 kB)
1209 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1209 (1,8 MB)
1208 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1208 (497,3 kB)
1207 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1207 (800,9 kB)
1206 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1206 (860,8 kB)
1205 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1205 (118,1 kB)
1204 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu rocznych i półrocznych informacji o funduszach tworzonych w związku z zawartymi, w ramach pracowniczego programu emerytalnego, umowami grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie pracowników Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1204 (433,2 kB)
1203 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1203 (249,4 kB)
1202 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1202 (117,0 kB)
1201 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1201 (308,6 kB)
1200 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Tczew” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1200 (604,4 kB)
1199 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1199 (440,4 kB)
1198 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1198 (1,0 MB)
1197 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1197 (736,8 kB)

< Dziennik nr 114

Dziennik nr 116 >