Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2000 r. separator

Nr 100

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (37,8 kB)

< Dziennik nr 99

Dziennik nr 101 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1087 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 października 2000 r. o sprostowaniu błędu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1087 (29,7 kB)
1086 Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1086 (98,8 kB)
1085 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2000 r. sygn. akt P. 12/99 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1085 (29,7 kB)
1084 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 listopada 2000 r. sygn. akt K. 7/2000 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1084 (29,7 kB)
1083 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wysokospecjalistycznych procedur medycznych finansowanych z budżetu państwa oraz zasad i trybu udzielania tych świadczeń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1083 (36,0 kB)
1082 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1082 (38,2 kB)
1081 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1081 (35,0 kB)
1080 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie określenia wykazu organizacji społecznych uprawnionych do działania przed sądem w imieniu lub na rzecz obywateli Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1080 (32,4 kB)
1079 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielkości, sposobu gromadzenia oraz kontroli stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1079 (29,6 kB)
1078 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie określenia odpadów, które powinny być wykorzystywane w celach przemysłowych, oraz warunków, jakie muszą być spełnione przy ich wykorzystywaniu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1078 (1,4 MB)
1077 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1077 (33,6 kB)
1076 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1076 (29,4 kB)
1075 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1075 (36,2 kB)
1074 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2000 pozycja 1074 (29,3 kB)

< Dziennik nr 99

Dziennik nr 101 >